جستجو:
نتایج جستجو :

موارد پیدا شده 40 مورد
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :16 سال
متراژ :95 متر مبلغ ودیعه :30 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :3,000,000 تومان
نشانی :خ درخشان اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :14/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :90 متر مبلغ ودیعه :150 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :3,500,000 تومان
نشانی :خ مهدوی پور اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :14/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :6 سال
متراژ :60 متر مبلغ ودیعه :210 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ قادری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :14/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :6 سال
متراژ :70 متر مبلغ ودیعه :240 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ قادری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :14/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :124 متر مبلغ ودیعه :200 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :1,000,000 تومان
نشانی :خ ایران خ میراسماعیلی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :14/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :100 متر مبلغ ودیعه :50 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :1,500,000 تومان
نشانی :خ ایران ک مقدم فر اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :12/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :17 سال
متراژ :70 متر مبلغ ودیعه :170 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ سرگرد محبی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :11/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :7 سال
متراژ :72 متر مبلغ ودیعه :70 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :4,500,000 تومان
نشانی :خ گوته ک وجیه اله زاده اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :11/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :160 متر مبلغ ودیعه :400 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ برادران احمدی ک شفیعی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :9/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :16 سال
متراژ :70 متر مبلغ ودیعه :150 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :1,200,000 تومان
نشانی :خ سرگرد محبی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :8/ 4/ 1399