جستجو:
نتایج جستجو :

موارد پیدا شده 54 مورد
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :15 سال
متراژ :64 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :608 میلیون تومان
نشانی :خ قادری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :26/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :7 سال
متراژ :124 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :1,800,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ آشتیانیها اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :25/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :5 سال
متراژ :107 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :1,065,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ برادران احمدی ک شفیعی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :25/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :5 سال
متراژ :136 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :2,040,000,000 میلیون تومان
نشانی :ک شفیعی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :25/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :3 سال
متراژ :170 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :2,635,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ گوته اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :23/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :17 سال
متراژ :85 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :1,000,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ جوان تاش اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :23/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :10 سال
متراژ :144 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :2,448,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ برادران احمدی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :22/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :1 سال
متراژ :104 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :1,195,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ گوته اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :21/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :5 سال
متراژ :103 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :1,500,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ مهدوی پور اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :21/ 3/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :نوساز سال
متراژ :150 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :3,000,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ قادری خ صادق اسلامی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :18/ 3/ 1398