جستجو:
نتایج جستجو :

موارد پیدا شده 60 مورد
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :نوساز سال
متراژ :260 متر تعداد اتاق: 4
قیمت :7,020,000,000 میلیون تومان
نشانی :خیابان خورشید اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :14/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :2 سال
متراژ :104 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :1,610,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ گوته اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :14/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :90 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :990 میلیون تومان
نشانی :خ سرگرد محبی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :14/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :نوساز سال
متراژ :144 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :4,170,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ کبریت چی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :12/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :15 سال
متراژ :245 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :5,640,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ ایران ک دکتر سنگ اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :12/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :3 سال
متراژ :133 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :3,550,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ برادران احمدی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :10/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :16 سال
متراژ :67 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :1,230,000,000 میلیون تومان
نشانی :فقیه الملک اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :9/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :52 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :480 میلیون تومان
نشانی :ک باباشاهی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :8/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :10 سال
متراژ :59 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :750 میلیون تومان
نشانی :خ گوته ک بکماز اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :8/ 4/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :54 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :860 میلیون تومان
نشانی :خ عظیم زادگان اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :8/ 4/ 1399