جستجو:
نتایج جستجو :

موارد پیدا شده 75 مورد
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :4 سال
متراژ :127 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :1,905,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ کبریت چی ک جوانتاش اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :28/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :17 سال
متراژ :42 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :504 میلیون تومان
نشانی :خ ایران ک مستجابی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :28/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :15 سال
متراژ :72 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :720 میلیون تومان
نشانی :خ عظیم زادگان اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :28/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :نوساز سال
متراژ :150 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :2,850,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ قادری خ صادق اسلامی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :27/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :17 سال
متراژ :58 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :610 میلیون تومان
نشانی :خ باقری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :27/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :4 سال
متراژ :86 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :1,460,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ فیاض بخش اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :26/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :17 سال
متراژ :61 متر تعداد اتاق: 1
قیمت :700 میلیون تومان
نشانی :ک شفیعی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :24/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :10 سال
متراژ :83 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :1,120,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ قادری ک عرب سرخی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :19/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :9 سال
متراژ :120 متر تعداد اتاق: 2
قیمت :1,680,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ ایران ک میراسماعیلی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :19/ 5/ 1398
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :نوساز سال
متراژ :150 متر تعداد اتاق: 3
قیمت :3,000,000,000 میلیون تومان
نشانی :خ فیاض بخش اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :17/ 5/ 1398