جستجو:
نتایج جستجو :

نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :7 سال
متراژ :83 متر مبلغ ودیعه :200 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ ایران جنوبی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :11/ 3/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :13 سال
متراژ :70 متر مبلغ ودیعه :50 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :2,000,000 تومان
نشانی :خ برادران احمدی ک باقری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :10/ 3/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :13 سال
متراژ :65 متر مبلغ ودیعه :100 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :200 تومان
نشانی :خ سرگرد محبی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :10/ 3/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :12 سال
متراژ :133 متر مبلغ ودیعه :50 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :4,000,000 تومان
نشانی :خ قادری ک مجاهد اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :10/ 3/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :نوساز سال
متراژ :170 متر مبلغ ودیعه :800 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ قادری ک صادق اسلامی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :8/ 3/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :8 سال
متراژ :92 متر مبلغ ودیعه :200 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :3,000,000 تومان
نشانی :خ ایران خ دکتر سنگ اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :8/ 3/ 1399
<< بعدی123456