جستجو:
نتایج جستجو :

نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :10 سال
متراژ :114 متر مبلغ ودیعه :320 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :600 تومان
نشانی :خ قادری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :21/ 5/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :94 متر مبلغ ودیعه :200 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :2,000,000 تومان
نشانی :خ برادران احمدی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :20/ 5/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :16 سال
متراژ :105 متر مبلغ ودیعه :350 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ قادری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :20/ 5/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :101 متر مبلغ ودیعه :270 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ کبریتچی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :20/ 5/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :17 سال
متراژ :100 متر مبلغ ودیعه :300 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ برادران احمدی ک باقری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :20/ 5/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : اجاره
نوع سند : مسکونی عمر بنا :3 سال
متراژ :96 متر مبلغ ودیعه :380 میلیون تومان
اجاره ماهیانه :0 تومان
نشانی :خ قادری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :19/ 5/ 1399
<< بعدی1234567