جستجو:
نتایج جستجو :

80
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :20 سال
متراژ :68 متر تعداد اتاق :1
قیمت :1,100,000,000میلیون تومان
نشانی :خ مجاهدین اسلام ک صیفوری اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :21/ 5/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :نوساز سال
متراژ :117 متر تعداد اتاق :3
قیمت :3,275,000,000میلیون تومان
نشانی :خ عظیم زادگان اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :19/ 5/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :نوساز سال
متراژ :112 متر تعداد اتاق :3
قیمت :2,900,000,000میلیون تومان
نشانی :خ عظیم زادگان اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :19/ 5/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :نوساز سال
متراژ :144 متر تعداد اتاق :3
قیمت :5,000,000,000میلیون تومان
نشانی :خ کبریت چی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :16/ 5/ 1399
نوع ملک : مستغلات نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :30 سال
متراژ :178 متر تعداد اتاق :2
قیمت :7,100,000,000میلیون تومان
نشانی :خ فیاض بخش ک کریمی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :14/ 5/ 1399
نوع ملک : آپارتمان نوع معامله : فروش
نوع سند : مسکونی عمر بنا :10 سال
متراژ :100 متر تعداد اتاق :2
قیمت :2,400,000,000میلیون تومان
نشانی :خ فیاض بخش ک عرب سرخی اطلاعات بیشتر
تاریخ ثبت :14/ 5/ 1399
<< بعدی1234567